Репрограм дуга за кориснике услуга ЈКП Шумадија

in Вести on 30.11.2021.

Због неизмирених обавеза за услуге паркинга ЈКП Шумадија Крагујевац је мали део својих потраживања уступило у циљу ефикасније наплате дуговања. Поступак потраживања неизмирених обавеза покренут је против корисника услуга који нису измирили своју обавезу уплате дуговања по основу услуге коришћења паркинга, а под претњом застарелости потраживања.

Реч је о изузетно неуредним корисницима услуга који броји мање од 100. И поред уредно упућених опомена сведоци смо ситуације да на једном регистарском броју корисник услуга има чак 48 опомена. Дакле, корисник није искористио право да у року од 8 дана од дана издавања опште дневне карте уплати износ од 495,00 динара, нити да реагује на опомену за неуплаћену издату општу дневну карту (990,00 динара) и 10 месеци након издавања.

Како би избегли плаћање непотребних трошкова позивамо грађане да измире своје обавезе. ЈКП Шумадија Крагујевац је омогућило нове бенефите корисницима својих услуга да све неизмирене обавезе према нашем предузећу изврше путем репрограма и то до 48 месеци у зависности од износа дуговања како за физичка, тако и за правна лица.

Све информације о репрограму дуговања могу се добити на сајту предузећа, као и путем Корисничког центра ЈКП Шумадија Крагујевац на телефоне 034/501-180, 034/501-181; 060/2341050, путем  мејла kontaktcentar@jkpsumadija.rs или лично у ул. Краља Петра I бр. 22 сваког радног дана од 07 до 17 сати.