Пет милиона динара из буџета града за подршку привреди

in Политика on 26.11.2021.

Градско веће, на седници одржаној 26. новембра, дало је сагласност за расписивање Јавног позива за текућу годину за избор пројеката корисника подстицајних средстава, у циљу подршке привреди на територији града, а у оквиру Програма локалног економског развоја града Крагујевца за период 2021 -2023. године. Предмет јавног позива је додела бесповратних подстицајних средстава из буџета града. Позив је намењен привредним субјектима из области ИКТ и металског сектора.

Средства су опредељена за следеће мере – подршка активностима везаним за реализацију инвестиционих пројеката локалне привреде; за спровођење истраживања и развоја; док је трећа мера подршка различитим активностима привреде које се односе на редовне месечне активности привредника, промоцију локалне привреде, ативности везане за унапређивање конкурентности, активности мањих улагања, као и промотивне активности привредника.

Укупна средства која ће бити додељена по овом јавном позиву износе пет милиона динара. Максимална вредност одобрених средстава која могу бити додељена за реализацију мере из овог јавног позива једном привредном субјекту износе до 150.000 у ИКТ односно до 250.000 динара у металском сектору.

Градско веће на данашњој седници усвојило је извештај о спроведном процесу јавне расправе о Нацрту одлуке о буџету града Крагујевца за 2022.

годину и упутило извештај у скупштинску процедуру уз Предлог одлуке о буџету за наредну године.

Током Јавне расправе коју је у периоду од 15. до 25. октобра спровела Градска управа за финансије и јавне набавке достављено је 50 предлога, сугестија или примедаба грађана или правних лица. Највећи број предлога односио са на путну и комуналну инфраструктуру. Како је Нацртом одлуке о буџету града Крагујевца за 2022. годину, велики број предлога већ планиран, извршиће се само допуна Нацрта, у делу раздела Градске управе за развој и инвестиције и раздела Градске управе за комуналне послове.