Поклон честитка града Крагујевца за прву бебу рођену 14. јануара

in Друштво on 13.01.2020.

Прворођена беба у новогодишњој ноћи по јулијанском календару добиће поклон честитку града Крагујевца у износу од 100 000 динара, одлучило је Градско веће на седници одржаној 13. јануара.

У складу са Одлуком о проширеним и додатним правима финансијске подршке породици са децом и мером за остваривање демографске и популационе политике, поклон честитку добиће породиља која има пребивалиште/боравиште на територији града Крагујевца.

На седници је донет и Програм истраживања и контроле животне средине на територији града у текућој години, систематским и повременим мерењима загађујућих материја у ваздуху, води, земљишту и др. Појединачни програми систематске контроле квалитета животне средине утврђују се ради редовног испитивања, праћења и контроле нивоа буке у животној средини, квалитета површинских вода, загађености земљишта и контроле квалитета воде за пиће из јавних чесми.

Програмом је утврђен начин и учесталост систематског мерења нивоа буке на шест мерних места, једном месечно. Контрола квалитета површинских вода вршиће се на реци Лепеници, низводно од града, а динамика узорковања је квартална. За испитивање загађености земљишта одређено је седам мерних места, док ће се контрола квалитета воде за пиће из јавних чесама обављати два пута месечно.